Ачаа тээш хадгалах үйлчилгээ 

Та өөрийн ачаа тээшээ үнэ төлбөргүй хадгалуулах боломжтой.


Утасгүй интернэт  

Буудлын өрөө, ресторан зэрэг буудлын аль ч хэсэгт утасгүй интернэтийг үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой.


Нисэх буудлаас зочин тосох, үдэх үйлчилгээ 

Та бүхнийг нисэх буудлаас тосох, үдэж гаргах үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой бөгөөд зочин угтагч болон буудлын менежерт урьдчилан захиалга өгөх шаардлагатай.


Орчуулгын үйлчилгээ

Буудалд байрлах хугацаанд бизнесийн түнш, найз нөхөд болон төрийн байгууллагууд, үзвэр үйлчилгээний газруудтай холбоо барих, богино хугацааны уулзалтанд Англи, Солонгос, Япон, Турк  хэлний хэлмэрчээр үйлчлэх боломжтой. 

Мөн дээр дурьдсан гадаад хэлүүдээр бичгийн орчуулга хийнэ.