card

Манай бизнес төв нь дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд: 

Өндөр хурдны интернэт, компьютерийн үйлчилгээ, скайнердах, шуудан илгээх мөн хүлээн авах үйлчилгээ.